Björk inredningsarkitekt

Vad vi kan

Vi är ett arkitektkontor specialiserat på inredning. Vi åtar oss både mindre projekt, ibland enbart rådgivningskonsultation, och betydligt mer komplexa projekt inom hotell, restaurang, kontor och privathem. Vi har ritat nybyggnationer, ändringar och tillbyggnader.
Vi kan ge dig nya tankar och insikter i tidiga skeden av processen. Vi har mycket lång specialiserad erfarenhet och vana av skräddarsydda lösningar . Vi är oberoende och säljer inte produkter, men kan med vårt nätverk också vid behov oftast hjälpa till med de kontakter som behövs vid projektering och förverkligande.

Hur vi jobbar

Alla projekt är unika. Sedan företaget startades 1991 har vi inte haft två lika projekt. Företaget har varit nischat på ett begränsat område, på hotell, restaurang, kontor och privatbostäder men förutsättningar och visioner varierar. Branschen är i ständig och snabb förändring. Lagstiftning, teknik och projektering blir mer komplext. Miljöaspekterna ökar. Det viktigaste verktyget är ändå alltid detsamma; lyssnandet, observerandet och nyfikenheten. Vi går in i varje nytt projekt utan förutfattade meningar och med ett öppet sinne. Spänningen ger energi till vårt arbete. Oberoende och frihet är lika viktiga för oss som för dig. Vi har ingen egen vinning av det vi föreslår. Vi går hellre in som ditt stöd, med fokus på just ditt behov och dina avsikter.

Vi bejakar det unika, nya idéer och kreativa flöden, vi föreskriver aldrig en lösning eller en produkt två gånger.

Avtal

Vi använder den branschgemensamma avtalsmallen ABK09

Björk Group på FB

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Ange din e-post nedan och en bekräftelse kommer att skickas till dig!